Σάββατο, 21 Μαΐου 2011

Make it yours
And as you lie down on the grass
and you think about all the capital h's in your life
and you watch stone turn to water
and water turn to ice
You know you'll be safe
Cause you can have it all
And you want it now.
Watch the weather change.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου