Σάββατο, 20 Αυγούστου 2011

Το Εσυ και το Εγω.

It was the first night out in the concrete forest
A night of interesting strangers with familiar breaths.
I let my lips glide across icy cheeks
and savored all impressions for last
I was a little dark poet and the night had just begun
And as the mist drifted apart
I saw traces of passions past
Enough to change my stamina
Enough to set the night ablaze
Enough to melt the ice between us
But not enough to bring me back.
***

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου